Link til Hurup Kirke

Hvad vil vi med siden?

Helligø-Gettrup sogne har eget menighedsråd, men er den del af Hurup-Helligsø-Gettrup pastorat.


Vi har fælles kirkeblad i pastoratet.
Her kan du se, hvornår der er gudstjenester i de tre kirker, læse en masse fine artikler og se arrangementsoversigter.


Kirkebladet kan hentes fra HurupKirke.dk.


Selvom vi samarbejder en del med menighedsrådet i Hurup,har vi vores egne møder, og deraffølgende beslutningsprotokoller eller referater fra møderne. Disse skal være offentligt tilgængelige, og det kan naturligvis gøres på flere måder - kopier i de enkelte våbenhuse osv.


Nu har vi valgt at gøre dem tilgængelige over nettet. Derfor denne side.


Det er muligt, der kommer mere på med tiden, men det vigtigste har været tilgængeligheden til referaterne, samt links til Helligsø-Gettrup Borgerforening - Borgerliv, og Hurup Kirkes hjemmeside.


Vi håber du vil læse referaterne og meget gerne komme med dine ideer til vores arbejde.


Du kan bruge kontaktformularen i bunden af menupunktet "kontakt".