Helligsø-Gettrup Menighedsråd

Sussi Anette Lousdal, formand

Ruth Smed Folmersen, sognepræst, sekretær

Line Skovgaard Pedersen, sognepræst, provst, kirkebogsfører

Susan Mølgaard, kontaktperson, valgbestyrelse

Mette Sørensen, kasserer, valgbestyrelse, bygningssagkyndig

Dorthe Hjorth, næstformand

Laila Gadegaard P Sørensen, valgbestyrelse

Kirkeværge:

Poul Vigsø Nørgaard

Stedfortræder:

Hanne Anette Gnystrøm

Om Sognene

Indbyggere i Gettrup Sogn: 133

Heraf medlemmer af folkekirken: 112

Indbyggere i Helligsø Sogn: 149

Heraf medlemmer af folkekirken: 130

(Tal pr. 1. januar 2018. Kilde: Kirkestatistik)

Artikler